תקנון

מנוי 
בעלי מנוי סדרה משובצים אוטומטית ביום ובמקומות קבועים.
המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.
התכנים לכל סדרה נקבעים מראש והם מפורטים בתוכניה השנתית ובתקנוני המנויים הנשלחים בצמוד לכרטיס המנוי.
על כרטיס המנוי מצוינים: שם הסדרה, פרטי שורה וכיסא באולם.
לא יינתנו תזכורות על מועדי אטרקציות / מופעים / מפגשים.
יש לתאם מקומות ישיבה בעלי מוגבלויות  במעמד הזמנת הכרטיסים.
יתכנו שינויים בהופעות ואטרקציות הסדרה עקב אילוצים שאינם קשורים לתיירות אשדוד
 
הזמנת אטרקציות בחירה ומופעי בידור
הזמנת מקומות בקופת תיירות אשדוד. אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים, מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס "כל הקודם זוכה".
תיתכן תוספת תשלום על המרת כרטיסי בחירה במופעים שונים.
 
ביטולים/שינויים
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 
 
הכניסה לאטרקציה/הופעה
מאחרים - המקומות השמורים ישמרו לכם עד תחילת המופע, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
אין להכניס אוכל ושתייה למתחם.
לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
נגישות מלאה לבעלי מוגבלויות  
 
בעלי תעודת נכה
על פי ההנחיות של ביטוח לאומי, במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו, לכן, מלווה צריך לשלם.
זכויות מתוך אתר משרד העבודה והרווחה - https://katzr.net/2ed846
 
מידע אישי
לצורך קבלת השירותים, במקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות מבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש. 
 
נשמח לראותכם תמיד בין אורחינו,
תיירות אשדוד: רחוב יאיר שטרן 2 אשדוד, טלפון - 088545481

מערכת למכירת כרטיסים